Máy chủ biên là gì? Khái niệm và vai trò

Mon Dec 19 2022
Máy chủ biên là gì? Khái niệm và vai trò

Máy chủ biên CDN là gì?

Máy chủ biên là loại thiết bị nằm ở vị trí biên của hai mạng riêng biệt, có chức năng kết nối các mạng với nhau. Ngoài ra, còn có các thiết bị biên phổ biến khác như bộ định tuyến (router) và bộ chuyển mạch (switch). Các thiết bị biên này được đặt bên trong các điểm trao đổi internet (IXP), cho phép các mạng kết nối và chia sẻ tài nguyên. Tương tự như vậy, máy chủ biên CDN cũng được đặt tại các vùng chuyển tiếp giữa các mạng riêng biệt. Tuy nhiên máy chủ biên CDN vừa đóng vai trò như một CDN vừa như một thiết bị biên. Cũng giống như CDN, mục tiêu chính của máy chủ biên CDN là giúp lưu trữ nội dung càng gần máy khách yêu cầu càng tốt, đáp ứng nhu cầu truy cập tốc độ cao.

Vai trò của máy chủ biên CDN

Trong bất kỳ mô hình mạng nào, các thiết bị sẽ kết nối với nhau bằng một hoặc nhiều kiến trúc mạng khác nhau. Nếu một mạng muốn kết nối với một mạng khác hoặc mạng Internet lớn hơn, thì mạng đó phải có một số loại cầu nối trung gian, các thiết bị phần cứng tạo nên cầu nối này được gọi là thiết bị biên. Tất cả các thiết bị này đều tồn tại trong một mạng LAN (Local Area Network - Mạng cục bộ). Để kết nối hai mạng, một kết nối phải được phát triển giữa hai mạng và kết nối đó được thực hiện bởi máy chủ biên (Hình minh họa 1.1)

Hình minh hoạ 1.1

Nếu một máy tính bên trong mạng X cần kết nối với một máy tính bên trong Mạng Y, kết nối phải đi từ mạng X, đi qua biên mạng rồi mới vào mạng Y, thậm chí thực tế sẽ phải thực hiện nhiều bước trung gian hơn khi một kết nối đi qua Internet. Để trực quan hơn, hãy hình dung rằng mỗi mạng là một vòng tròn và vị trí tiếp xúc của các vòng tròn là biên mạng. Quá trình kết nối hai mạng trên internet sẽ đi qua nhiều biên mạng, khoảng cách kết nối 2 mạng càng xa thì số lượng biên mạng phải đi qua càng lớn (Hình minh họa 1.2).

Lúc này, nhà cung cấp CDN sẽ đặt máy chủ biên CDN ở một số vị trí quan trọng, đặc biệt ở các điểm nối giữa các mạng khác nhau (biên mạng), từ đó các yêu cầu truy cập từ người dùng cuối sẽ đến máy chủ biên CDN trước khi đến máy chủ gốc, qua đó cho phép phản hồi nhanh chóng và hiệu quả giữa các mạng, tăng trải nghiệm người dùng cuối. Nếu không có máy chủ biên CDN, quá trình truyền tải lưu lượng truy cập giữa các mạng với nhau để đến người dùng cuối sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn.

Hình minh hoạ 1.2

Sự khác biệt giữa máy chủ biên CDN và máy chủ gốc là gì?

Máy chủ gốc là máy chủ nhận và xử lý tất cả lưu lượng truy cập Internet. Máy chủ gốc sẽ đảm nhận mọi yêu cầu truy cập từ máy khách, việc sử dụng máy chủ gốc không có CDN sẽ làm tăng độ trễ và tăng thời gian truyền tải nội dung đến người dùng cuối bởi khoảng cách vật lý giữa máy chủ gốc và máy khách đưa ra yêu cầu.

Mặt khác, máy chủ biên CDN sẽ đảm nhận vai trò lưu trữ nội dung ( bộ nhớ đệm) ở các vị trí quan trọng để giảm tải yêu cầu đến máy chủ gốc. Bằng cách lưu trữ các nội dung tĩnh như hình ảnh, tệp HTML và JavaScript,... càng gần máy khách yêu cầu càng tốt, bộ nhớ đệm của máy chủ biên CDN giúp giảm thời gian và độ trễ khi thực hiện tải tài nguyên Internet.


Bài viết liên quan

News All