Real user monitoring

Nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua dữ liệu người dùng thực

Tận dụng dữ liệu người dùng thực để nâng cao hiệu năng website và đưa ra các quyết định kinh doanh tối ưu cho doanh nghiệp.

Tại sao cần VNIS RUM?

Trong khi Synthetic monitoring có thể đảm bảo thời gian uptime và hiệu năng tối đa về mặt kỹ thuật, RUM sẽ là một tính năng bổ trợ cấp thiết để nâng cao hơn nữa trải nghiệm người dùng website.

RUM phân tích trải nghiệm người dùng dựa trên dữ liệu truy cập thực tế vào website, cung cấp các chi tiết quan trọng để nhanh chóng nhận biết và xử lý các vấn đề không được lường trước, nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Hoạt động liên tục

Luôn hoạt động dưới nền hệ thống, phân tích hiệu năng của website đang như thế nào đối với người dùng.

Tích hợp đơn giản

Chèn một đoạn mã ngắn vào website và RUM thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tích cực hành động

Xác định và giải quyết vấn đề nhanh hơn, hỗ trợ bạn đưa ra quyết định chuẩn xác để tăng hiệu năng website.

Không còn điểm mù

Dữ liệu phản ánh chất lượng trải nghiệm người dùng

Đón đầu và xử lý các vấn đề không được lường trước bằng cách bổ sung Synthetic monitoring cùng các dữ liệu về trải nghiệm người dùng thực trên website hoặc ứng dụng qua RUM.

Dữ liệu phản ánh chất lượng trải nghiệm người dùng

Thấu hiểu

Không chỉ trực quan hóa mà còn tương tác với dữ liệu

Ngay sau khi hoạt động của người dùng được ghi lại, dữ liệu RUM sẽ được hiển thị trên biểu đồ Pulse, cung cấp thông tin chi tiết hữu ích để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Không chỉ trực quan hóa mà còn tương tác với dữ liệu

Tăng hiệu suất CDN

Kết hợp RUM và Sythentic monitoring

Hệ thống định tuyến một cách thông minh lưu lượng truy cập đến CDN có hiệu năng tốt nhất tại thời điểm bất kỳ dựa trên dữ liệu được thu thập thông qua RUM và Sythentic monitoring.

Kết hợp RUM và Sythentic monitoring
News All