Origin DDoS protection

Đảm bảo thời gian hoạt động liên tục và bảo vệ hệ thống server gốc của bạn

Sử dụng VNIS như một lớp bảo vệ nâng cao để ngăn chặn các cuộc tấn công trực tiếp đến máy chủ gốc của bạn.

Chống DDoS máy chủ gốc là gì?

Giải pháp phân tải nội dung cung cấp những hỗ trợ cần thiết để bảo vệ L3 và L4. Tuy nhiên, ngay cả hệ thống CDN lớn nhất cũng không thể bảo vệ hoàn toàn hệ thống máy chủ gốc. Tính năng chống DDoS máy chủ gốc của VNIS hoạt động bằng cách thêm một lớp bảo mật trên L7 nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho doanh nghiệp trước các bot thu nhập dữ liệu, các bot độc hại, v.v.

Tùy chỉnh linh hoạt

Hệ thống quản lý và sử dụng trực quan, thiết lập bảo mật Layer 7 nhanh chóng chỉ với vài bước.

Triển khai dễ dàng

Triển khai tính năng chống DDoS máy chủ gốc bằng vài thao tác đơn giản.

Bảo vệ toàn diện

Bảo vệ Layer 7 giúp ngăn chặn các bot độc hại, các hành vi thu thập dữ liệu trái phép và các lỗ hổng bảo mật khác.

Quản lý bot

Cho phép các Bot thu thập dữ liệu từ công cụ tìm kiếm có uy tín đi vào, chặn các Bot độc hại

Những Bot thu thập dữ liệu có ích như GoogleBot, BingBot,... có tầm quan trọng rất lớn với điểm xếp hạng SEO của website. Hệ thống sẽ phân loại và xác định các Bot, cho phép các Bot từ các công cụ tìm kiếm uy tín tiếp cận trang đồng thời ngăn chặn các lưu lượng truy cập từ các nguồn độc hại.

Cho phép các Bot thu thập dữ liệu từ công cụ tìm kiếm có uy tín đi vào, chặn các Bot độc hại

Tăng độ tin cậy

Tối ưu mức độ bảo mật mà không gây ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động của website

Điều hướng lưu lượng truy cập qua nền tảng VNIS đến lớp bảo vệ tăng cường được tích hợp trên website và ứng dụng, đồng thời vẫn duy trì hiệu năng hoạt động tối đa nhờ vào việc lưu lượng truy cập được hệ thống cân bằng tải thông minh điều hướng đến CDN đang hoạt động tốt nhất.

Tối ưu mức độ bảo mật mà không gây ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động của website

Kiểm soát & tùy chỉnh

Kiểm soát toàn bộ hệ thống bảo mật máy chủ gốc

Xây dựng chính sách bảo vệ máy chủ gốc dựa theo nhu cầu của doanh nghiệp, bạn có thể linh hoạt xác định các chính sách bảo mật riêng. Được toàn quyền kiểm soát quản lý bot, máy quét lỗ hổng bảo mật, trình thu thập thông tin, v.v.

Kiểm soát toàn bộ hệ thống bảo mật máy chủ gốc
News All