Web firewall

Tạo quy tắc tường lửa tùy chỉnh để bảo vệ mạng và dữ liệu của doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa

Ngăn chặn tất cả các hoạt động độc hại có thể xảy ra bằng cách tùy chỉnh các quy tắc tường lửa với công cụ xây dựng quy tắc tường lửa của VNIS.

Tường lửa ứng dụng Web của VNIS khác biệt như thế nào?

Hầu hết các bộ quy tắc tường lửa đều cố định với tính linh hoạt hạn chế, trong khi bộ quy tắc tưởng lửa của VNIS có khả năng tùy chỉnh cao, có thể xây dựng riêng cho website của bạn với các tính năng nâng cao bao gồm chặn các bot độc hại, giới hạn số lượng yêu cầu truy cập, v.v

Cloud WAF vượt trội

Tạo các bộ quy tắc tường lửa toàn diện để giảm thiểu các hình thức tấn công phức tạp.

Tùy chỉnh linh hoạt

Đừng chỉ phụ thuộc vào bộ quy tắc có sẵn, hãy tùy chỉnh và xây dựng các quy tắc dành riêng cho website của bạn.

Báo cáo liên tục

Xác định được nguồn tấn công, các địa chỉ IP và hình thức tấn công là gì.

Giao diện trực quan

Xây dựng các quy tắc tường lửa phức tạp trên giao diện đơn giản

Nền tảng cung cấp giao diện trực quan logic “nếu… thì…” , giúp bạn tạo và tùy chỉnh nhanh chóng các quy tắc tường lửa một cách rõ ràng.

Xây dựng các quy tắc tường lửa phức tạp trên giao diện đơn giản

Tùy chỉnh dựa trên thuộc tính

Mở rộng ngoài các điều kiện và hành động xây dựng trước

Bạn có thể tạo quy tắc tường lửa của mình bằng cách sử dụng regex và nhiều toán tử khác cùng với các tính năng nâng cao như chặn các bot độc hại và giới hạn các yêu cầu truy cập để giảm thiểu các tình huống phức tạp dành cho doanh nghiệp.

Mở rộng ngoài các điều kiện và hành động xây dựng trước
News All