SSL

Nhận SSL miễn phí, website luôn được mã hoá an toàn

Mã hóa HTTPS website bằng cách tạo chứng chỉ SSL miễn phí hoặc tự upload SSL.

SSL của VNIS khác biệt như thế nào?

Chứng chỉ SSL không phải là một yêu cầu bắt buộc, nhưng hàng triệu website đang phải sử dụng để bảo vệ dữ liệu người dùng. Chúng tôi cung cấp SSL miễn phí cho tất cả các website chạy trên nền tảng VNIS để giúp các website được mã hóa. Cho dù có nhiều hệ thống CDN được cài đặt, bạn cùng chỉ cần vài cú click để tạo SSL cho tất cả các CDN.

Mã hóa tự động

Tạo và cài đặt SSL miễn phí khi thêm tên miền vào nền tảng VNIS.

Mã hóa mọi thứ

SSL được tạo sẽ tự động áp dụng cho Multi CDN chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Tự động gia hạn

Hệ thống sẽ gia hạn SSL trước khi hết hạn mà không cần bất kỳ thao tác cài đặt thủ công nào.

SSL miễn phí

Tốt hơn, an toàn hơn trên Internet mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào

Chi phí đầu tư SSL không hề thấp và đây có thể là gánh nặng cho một số doanh nghiệp. Nền tảng VNIS có thể cung cấp mã hóa SSL cho website miễn phí.

Tốt hơn, an toàn hơn trên Internet mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào

SSL tùy chỉnh

Nếu bạn đã có chứng chỉ SSL, bạn có thể sử dụng nó bằng cách upload lên VNIS

Tự upload và sử dụng chứng chỉ SSL mà bạn muốn. Nền tảng VNIS không chỉ cung cấp SSL miễn phí mà còn giúp bạn quản lý các chứng chỉ SSL một cách dễ dàng.

Nếu bạn đã có chứng chỉ SSL, bạn có thể sử dụng nó bằng cách upload lên VNIS
News All