Origin services

Bộ công cụ tối ưu cho máy chủ gốc của bạn

Bộ tính năng được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng khác nhau của máy chủ gốc và tăng cường bảo mật cho máy chủ gốc.

Origin services là gì?

VNIS origin services là một bộ sưu tập các tính năng bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm custom origin protocol, custom origin ports, origin health check, origin IP cloaking, và origin load balancing. Bộ công cụ này giúp bạn xử lý các trường hợp sử dụng Origin khác nhau thông qua một nền tảng duy nhất.

Tích hợp dễ dàng

Việc kích hoạt Origin Services cho trang web của bạn rất đơn giản và đảm bảo không gặp bất kỳ khó khăn hay lỗi nào.

Nền tảng duy nhất

Đẩy mạnh hiệu quả origin server của bạn với bộ sưu tập các tính năng cải tiến trên một nền tảng duy nhất.

Giao diện không cần code

Dễ dàng quản lý origin server của bạn với giao diện người dùng trực quan và không cần phải viết bất kỳ dòng code nào.

Tùy chỉnh Giao thức & Cổng

Tùy chỉnh Giao thức và Cổng kết nối mà bạn muốn hệ thống Multi CDN sử dụng

Ngay khi thêm tên miền lên nền tảng VNIS, bạn có thể xác định giao thức và các cổng kết nối mà bạn muốn hệ thống Multi CDN sử dụng khi có truy cập nội dung từ Máy chủ gốc của bạn. Bạn có thể lựa chọn giữa HTTP, HTTPS hoặc theo truy cập của người dùng và thậm chí là cổng kết nối 80/443 nếu cần thiết.

Tùy chỉnh Giao thức và Cổng kết nối mà bạn muốn hệ thống Multi CDN sử dụng

Kiểm tra Máy chủ gốc

Nhận thông báo ngay lập tức khi có sự cố xảy ra trên Máy chủ gốc

Hệ thống sẽ giám sát chặt chẽ Máy chủ gốc của bạn và gửi thông báo qua email ngay khi có sự cố xảy ra.

Nhận thông báo ngay lập tức khi có sự cố xảy ra trên Máy chủ gốc

Ẩn IP Máy chủ gốc

Bảo mật cho máy chủ gốc bằng phương pháp ẩn IP

Ngay khi kích hoạt, IP Máy chủ gốc sẽ được mặc định ẩn. Khi được truy cứu DNS, IP của VNIS sẽ hiển thị thay thế cho IP Máy chủ gốc để đảm bảo an toàn và bảo mật cho Máy chủ gốc.

Bảo mật cho máy chủ gốc bằng phương pháp ẩn IP

Cân bằng tải Máy chủ gốc

Toàn quyền kiểm soát phương thức cân bằng tải hoạt động cho máy chủ gốc

Nếu bạn đang có nhiều Máy chủ gốc, có thể chọn giữa IP hash, chuyển đổi luân phiên (round-robin) hoặc chuyển đổi dự phòng (failover) làm phương thức cân bằng tải chính.

Toàn quyền kiểm soát phương thức cân bằng tải hoạt động cho máy chủ gốc
News All