CDN DDoS protection

Layer L3 và L4 luôn được bảo vệ

Bảo vệ an toàn các website, ứng dụng trước các cuộc tấn công L3 và L4 với mạng lưới Multi CDN toàn cầu với băng thông quốc tế 2,600 Tbps.

CDN chống DDoS là gì?

Mạng lưới Multi CDN toàn cầu với băng thông cao của VNIS kết hợp với hơn 2.300 PoPs với băng thông quốc tế 2.600 Tbps từ tất cả các đối tác CDN của chúng tôi để chịu tải trước các cuộc tấn công DDoS lớn nhất. Ngoài ra, các yêu cầu độc hại nhắm vào L3 và L4 mà không truy cập qua cổng 80 và 443 sẽ tự động được lọc, vì vậy bạn không phải tốn công để bảo vệ.

Đơn giản

Khả dụng ngay khi kích hoạt Multi CDN mà không yêu cầu cấu hình.

Không giới hạn

Chịu tải tất cả lưu lượng truy cập lớn qua các hệ thống CDN được lựa chọn.

Xử lý yêu cầu khổng lồ

Mạng lưới Multi CDN có thể chịu tải tất cả lưu lượng truy cập lớn và giữ cho website luôn hoạt động ngay cả khi đang bị tấn công.

Tự động lọc

Dễ dàng lọc ra 90% yêu cầu độc hại

Kế thừa các cổng giao thức của CDN, Multi CDN tự động lọc ra tất cả các yêu cầu độc hại nhắm vào Layer 3, 4 mà không truy cập qua cổng 80 và 443.

Dễ dàng lọc ra 90% yêu cầu độc hại

Bảo vệ liên tục

Bảo vệ website của bạn trước các cuộc tấn công lớn nhất

Được tăng cường bởi sự kết hợp của hơn 2.300 PoPs với băng thông 2.600 Tbps từ tất cả các đối tác CDN của chúng tôi, website của bạn có thể duy trì hoạt động trước các cuộc tấn công thông qua mạng lưới CDN toàn cầu với tốc độ hàng terabit trên giây.

Bảo vệ website của bạn trước các cuộc tấn công lớn nhất

Xử lý thông minh

Cân bằng tải và giảm thiểu tấn công tại các máy chủ biên (edge)

Bằng cách tận dụng mạng lưới gồm nhiều CDN toàn cầu, hệ thống giúp giảm thiểu các cuộc tấn công chỉ trong vài giây.

Ngay sau khi cuộc tấn công DDoS được phát hiện, cân bằng tải thông minh VNIS sẽ chuyển hướng các yêu cầu từ CDN bị tấn công sang một CDN hoạt động tốt hơn.

Cân bằng tải và giảm thiểu tấn công tại các máy chủ biên (edge)
News All