Smart Load Balancing

Uptime 100% mọi lúc, mọi nơi

Hệ thống thông minh tìm ra định tuyến nhanh nhất giữa website và người dùng.

Cân Bằng Tải Thông Minh là gì?

Cân Bằng Tải Thông Minh của VNIS tận dụng dữ liệu về độ trễ và tính khả dụng của CDN thông qua hệ thống RUM và Synthetic monitoring để định tuyến lưu lượng truy cập một cách thông minh đến CDN có hiệu năng tốt nhất. Cân Bằng Tải Thông Minh giúp bạn cung cấp trải nghiệm người dùng và hiệu năng website tốt nhất.

Điều phối tự động

Điều phối lưu lượng một cách thông minh dựa trên dữ liệu về độ trễ, tính khả dụng và vị trí địa lý. Tất cả các việc chuyển đổi CDN sẽ được thực hiện một cách tự động.

Hướng dữ liệu

Cân bằng tải thông minh VNIS liên tục đo lường hiệu năng CDN toàn cầu để chủ động chuyển đổi sang CDN hoạt động tốt nhất.

Hoạt động 100%

Tính năng chuyển đổi dự phòng (Failover) đảm bảo tính khả dụng tối đa. Hệ thống VNIS tự động chuyển sang CDN hoạt động tốt nhất.

Có sẵn tức thì

Tự động kích hoạt ngay khi tên miền được thêm vào

Không cần cấu hình, cân bằng tải thông minh sẽ được kích hoạt mặc định ngay khi các hệ thống CDN được cài đặt.

Tự động kích hoạt ngay khi tên miền được thêm vào

Kiểm soát & tùy chỉnh

Tùy chỉnh chính sách định tuyến

Dựa trên các thông tin về độ trễ và tính khả dụng để tùy chỉnh các chính sách định tuyến phù hợp.

Bạn cũng có thể chỉ định sử dụng một hệ thống CDN cụ thể tại một khu vực, có thể điều khiển đến cấp tiểu bang ở Mỹ và cấp thành phố/ nhà mạng/ ASN ở Trung Quốc.

Tùy chỉnh chính sách định tuyến

Phân tích hiệu suất

Chủ động giám sát hiệu năng CDN và các quyết định định tuyến

Biểu đồ tương tác cho thấy tổng thể về hiệu năng của tất cả các CDN và các quyết định định tuyến đã được thực hiện. Cho bạn góc nhìn tổng quan và đầy đủ về những gì đang diễn ra trên website của bạn để đưa ra các quyết định đúng đắn.

Chủ động giám sát hiệu năng CDN và các quyết định định tuyến

Quyết định có mục tiêu

Lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp với ứng dụng web của bạn

Lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp để đưa ra quyết định phân phối nội dung chính xác cho trang web tĩnh hoặc động là điều cần thiết khi phát triển ứng dụng web.

Lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp với ứng dụng web của bạn
News All