Multi CDN bảo vệ website như thế nào?

Mon Dec 19 2022
Multi CDN bảo vệ website như thế nào?

Giảm Thiểu Các Cuộc Tấn Công Mạng

Multi CDN có thể trực tiếp giảm thiểu hoặc loại bỏ các yêu cầu tấn công hay lưu lượng truy cập quá tải vào các CDN có sẵn, giúp website uptime liên tục mà không ảnh hưởng đến hoạt động của Website đó. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia IT đều thấy khó khăn khi phải quản lý CDN theo cách thủ công, đặc biệt là khi gặp phải các kịch bản tấn công phức tạp.

Hầu hết các tùy chọn Multi CDN hiện nay vẫn phải quản lý theo cách thủ công hoặc sử dụng cơ chế phân phối phổ biến là round-robin (định tuyến các yêu cầu đến CDN tiếp theo theo hàng). Trong trường hợp này, việc áp dụng cơ chế cân bằng tải tập trung giúp điều phối CDN tự động như tính năng Cân bằng tải thông minh của VNIS là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp.

Ngăn Chặn Tình Trạng Downtime Cho Website

Khi website đang gặp sự cố mạng nhưng các giải pháp dự phòng lại hạn chế, bạn không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi nhà mạng trực tuyến trở lại. Ngay cả khi website được trang bị CDN vẫn có thể gặp tình trạng downtime khi nhà cung cấp CDN gặp sự cố bất ngờ.

Trong khi đó, nền tảng Multi CDN có thể tự động phát hiện sự cố downtime và thậm chí là các vấn đề về hiệu suất website. Multi CDN sẽ thực hiện cân bằng tải để phân phối lại lưu lượng truy cập đến các CDN ổn định khác, có thể tránh được tình trạng downtime của website.


Bài viết liên quan

News All