Tại sao RUM lại quan trọng (đối với các ứng dụng web hiện đại)?

Wed Feb 01 2023
Tại sao RUM lại quan trọng (đối với các ứng dụng web hiện đại)?

Các doanh nghiệp thường tập trung đầu tư vào giải pháp synthetic monitoring (giám sát tổng hợp) trong cơ sở hạ tầng và đám mây lưu trữ của họ, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp này chỉ chiếm 26% độ trễ trong quá trình truy cập ứng dụng web của khách hàng.

Quá trình truy cập của khách hàng bắt đầu bằng việc tải ứng dụng web từ thiết bị di động hoặc máy tính của họ và đi qua nhà cung cấp dịch vụ mạng (Internet Service Provider | ISP), sau đó đến nhà cung cấp dịch vụ đám mây (Cloud Service Provider | CSP) hoặc Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network | CDN) nếu có.

Quá trình này chiếm 74% độ trễ và thường không được theo dõi. Do đó, doanh nghiệp trực tuyến không kiểm soát được toàn bộ quá trình này, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

RUM giải quyết vấn đề này như thế nào?

Với RUM (Real User Monitoring | Giám sát người dùng thực), các doanh nghiệp có thể cải thiện vấn đề trên như sau:

  • Đo lường người dùng thực giúp cung cấp dữ liệu trực quan cho doanh nghiệp toàn diện.
  • Doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu thực từ RUM để thực hiện cam kết với các mục tiêu kinh doanh.
  • Loại bỏ các điểm mù trong quá trình giám sát website và ngăn chặn các rủi ro, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp.
  • Theo dõi trải nghiệm người dùng cuối như thời gian để tải, thời gian tải thay vì chỉ là thời gian hoạt động của ứng dụng web.
  • Chủ động trong việc quản lý hành vi khách hàng, giúp phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời, và góp phần đưa ra quyết định đúng đăn về hiệu suất ứng dụng web.

Bài viết liên quan

News All