Giảm thiểu tấn công DDoS

Tue Dec 27 2022
Giảm thiểu tấn công DDoS

Giảm thiểu tấn công DDoS là gì?

Giảm thiểu tấn công DDoS (Distributed Denial-Of-Service) là quá trình bảo vệ mạng hoặc máy chủ bị nhắm mục tiêu khỏi các cuộc tấn công DDoS nguy hiểm. Việc giảm thiểu các mối đe dọa tấn công DDoS thường được triển khai bằng việc sử dụng các thiết bị hoặc sử dụng giải pháp bảo mật dựa trên Cloud.

Quy trình giảm thiểu tấn công DDoS

Quy trình giảm thiểu tấn công DDoS thường có 4 giai đoạn, bao gồm:

Giai đoạn 1: Phát hiện

Để phát hiện các cuộc tấn công DDoS, website cần có khả năng phân biệt được lưu lượng truy cập trái phép và lưu lượng truy cập bình thường. Việc phát hiện được sự bất thường trong lưu lượng truy cập có thể báo hiệu một cuộc tấn công DDoS sắp diễn ra. Tính hiệu quả của giai đoạn này được đo lường bởi khả năng nhận biết sự bất thường nhanh hay chậm và đúng hay sai.

Giai đoạn 2: Phản hồi

Phản hồi là giai đoạn mạng hoặc máy chủ chống DDoS loại bỏ các lưu lượng độc hại hoặc chuyển các lưu lượng đó sang tuyến khác. Để thực hiện quá trình đó, cần sử dụng quy tắc WAF để chống lại các tấn công ở tầng ứng dụng (Layer 7) và các bộ lọc khác như khuếch đại bộ nhớ đệm & NTP (Network Time Protocol) để xử lý mối đe dọa ở các tầng thấp hơn tầng ứng dụng (Layer 3 và 4).

Giai đoạn 3: Định tuyến

Bằng tính năng định tuyến lưu lượng thông minh, giải pháp giảm thiểu DDoS sẽ phân loại lưu lượng thành các phần khác nhau để dễ dàng quản lý và ngăn chặn tấn công DDoS hiệu quả.

Giai đoạn 4: Thích ứng

Khi đã có được dữ liệu từ các cuộc tấn công trước, hệ thống sẽ thu thập và phân tích để cải thiện và nâng cao khả năng bảo mật của mạng đó trong tương lai. Các kỹ thuật phân tích bảo mật nâng cao có thể cung cấp khả năng hiển thị chi tiết về lưu lượng tấn công và hiểu được bản chất của các cuộc tấn công trên.

Các yếu tố quan trọng khi lựa chọn dịch vụ giảm thiểu DDoS

Chọn nhà cung cấp dịch vụ giảm thiểu DDoS là giải pháp cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công DDoS có quy mô lớn. Sau đây là các yếu tố quan trọng để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ giảm thiểu DDoS mà các doanh nghiệp nên cân nhắc:

Khả năng mở rộng

Giải pháp được đánh giá là hiệu quả khi cung cấp khả năng mở rộng có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu của doanh nghiệp và quy mô ngày càng tăng của các cuộc tấn công DDoS. Do đó, giải pháp có khả năng mở rộng là cần thiết để xử lý hiệu quả các mối đe dọa trên.

Khả năng thích ứng:

Là giải pháp cho phép tạo ra các mô hình và chính sách giúp thuộc tính website thích ứng với các mối đe dọa mới theo thời gian thực. Khả năng triển khai các quy tắc trang và áp dụng những thay đổi cho toàn bộ website là tính năng quan trọng để giữ cho website luôn trực tuyến trong mọi cuộc tấn công.

Độ tin cậy

Tính năng bảo vệ website khỏi DDoS chỉ cần khi đến thời điểm, nhưng khi tấn công xảy ra thì buộc giải pháp đó phải hoạt động hiệu quả. Do đó, độ tin cậy là quan trọng vì nó giúp đảm bảo dịch vụ bảo vệ có tỷ lệ thời gian hoạt động cao và các chuyên gia làm việc 24h để giữ mạng luôn trực tuyến và hỗ trợ kịp thời các mối đe dọa mới. Chính sách dự phòng, chuyển đổi dự phòng và trung tâm dữ liệu mở rộng phải là nền tảng của chiến lược có độ tin cậy cao.

Quy mô cơ sở hạ tầng mạng

Các cuộc tấn công DDoS xảy ra với các giao thức và vecto tấn công khác nhau, thay đổi theo thời gian. Do đó, quy mô mạng lớn với khả năng thu thập dữ liệu rộng rãi cho phép nhà cung cấp dịch vụ giảm thiểu DDoS phân tích và ứng phó với các cuộc tấn công một cách nhanh chóng và hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các mối đe dọa nguy hiểm với website doanh nghiệp.


Bài viết liên quan

News All