Routing policy

Kiểm soát tốt hơn các hệ thống CDN đã được kích hoạt

Ngoài Cân Bằng Tải Thông Minh của VNIS, bạn còn có thể tùy chỉnh chính sách định tuyến cho các CDN đã được kích hoạt qua Power-Ups.

Chính sách định tuyến của VNIS là gì?

Theo mặc định, hệ thống sẽ thay bạn đưa ra các quyết định định tuyến CDN dựa trên dữ liệu được thu thập về độ trễ và tính khả dụng của CDN. Với chính sách định tuyến, bạn có thể tạo ra chính sách tùy chỉnh với các tiêu chí định tuyến CDN của riêng mình, giúp điều khiển tốt hơn các hệ thống CDN mà bạn đã lựa chọn trên nền tảng VNIS.

Đơn giản

Chính sách định tuyến mà bạn xây dựng sẽ khả dụng ngay lập tức để đạt được kết quả định tuyến tốt nhất.

Tùy chỉnh

Tự tạo chính sách định tuyến và trải nghiệm các tính năng vượt trội ngoài các chính sách mặc định.

Hiểu rõ

Xem danh sách các quốc gia và CDN đang hoạt động thông qua một hệ thống báo cáo trực quan.

Định tuyến tĩnh

Ghi đè các quyết định của hệ thống, luôn sử dụng một hệ thống CDN cụ thể

Nếu có trường hợp bắt buộc phải luôn sử dụng một hệ thống CDN nào đó tại một khu vực cụ thể, bạn có thể tạo chính sách “Định tuyến tĩnh” để chỉ định hệ thống luôn sử dụng CDN đó cho dù hệ thống cân bằng tải thông minh đã đưa ra quyết định như thế nào.

Ghi đè các quyết định của hệ thống, luôn sử dụng một hệ thống CDN cụ thể

Định tuyến nâng cao

Độ trễ thấp nhất hoặc tính khả dụng cao nhất

Bằng cách phân tích các dữ liệu về độ trễ và tính khả dụng, các chính sách định tuyến có sẵn được tạo ra giúp bạn tìm ra CDN tốt nhất. Bạn cũng có thể tạo chính sách để buộc hệ thống chọn CDN có độ trễ thấp nhất hoặc tính khả dụng cao nhất.

Độ trễ thấp nhất hoặc tính khả dụng cao nhất

Báo cáo định tuyến

Biết được CDN nào đang hoạt động ở đâu

Xem CDN nào hiện đang hoạt động tại một khu vực thông qua chính sách định tuyến tùy chỉnh hoặc sẵn có. “Báo cáo định tuyến” cung cấp đầy đủ danh sách các quốc gia và các hệ thống CDN đang hoạt động tương ứng để giúp bạn luôn được cập nhật.

Biết được CDN nào đang hoạt động ở đâu
News All