HTTP header rewrite

Tùy chỉnh HTTP Header ở máy chủ biên (edge)

Chuyển đổi các dòng header và thực hiện các điều chỉnh đối với các truy vấn được gửi đến các máy chủ biên nhằm mục đích điều hướng, sửa đổi header, v.v.

Tùy chỉnh HTTP Header là gì?

Tùy chỉnh HTTP Header cho phép người dùng thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các nội dung khỏi HTTP Header. Mang lại khả năng linh hoạt tối ưu trong việc lựa chọn các thông tin cần thiết mà bạn muốn gửi cùng với truy vấn ở các máy chủ biên trước khi nó được chuyển đến VNIS mà không cần phải viết bất kỳ đoạn code nào.

Giao diện không cần code

Chỉ cần thiết lập các quy tắc tùy chỉnh HTTP Header trên một giao diện trực quan mà không cần phải viết bất kỳ đoạn code nào.

Truy vấn ngay tại biên

Đa dạng các thông tin truy vấn từ máy chủ biên trước khi được chuyển đến máy chủ gốc.

Điều hướng linh hoạt

Thực hiện và thiết lập điều hướng 3XX hoặc bắt buộc HTTPS trên tất cả truy cập của bạn.

Giao diện không cần mã lệnh

Không cần ghi nhớ các dòng lệnh, tự xây dựng các quy tắc một cách trực quan

Ngừng thiết lập tùy chỉnh HTTP Header bằng phương pháp sử dụng các câu lệnh truyền thống. VNIS cung cấp giao diện trực quan với các câu lệnh "nếu...thì..." giúp người dùng khởi tạo và quản lý các quy tắc tùy chỉnh HTTP Header một cách hợp lý.

Không cần ghi nhớ các dòng lệnh, tự xây dựng các quy tắc một cách trực quan

Tùy chỉnh và điều hướng tự động

Quản lý các điều hướng ở máy chủ biên

Xác định các tiêu chí và điều kiện cần phải đáp ứng cùng với hành động điều hướng ngay sau đó. Tùy chỉnh HTTP Header cung cấp giải pháp điều hướng 3XX và HTTPS tại các máy chủ biên cho website, nhờ vậy bạn hoàn toàn không cần lo lắng về việc phải cấu hình ".htaccess" hoặc cấu hình máy chủ gốc.

Quản lý các điều hướng ở máy chủ biên
News All