Cloud WAF

Làm hài lòng người dùng, loại bỏ các cuộc tấn công ứng dụng

Ngăn chặn tất cả các hình thức tấn công vào ứng dụng, bao gồm các tấn công injection, XSS (Cross-Site Scripting) và các loại tấn công khác.

Cloud (WAF) của VNIS khác biệt như thế nào?

Các hệ thống WAF chuyên biệt (On-premise) và các giao thức thiết lập truyền thống không thể bắt kịp với sự thay đổi của internet toàn cầu. Cloud WAF của VNIS là một dịch vụ toàn diện và đa dụng, với khả năng quản lý CRS (Core Rule Set) phức tạp để bảo vệ website của bạn an toàn trước các cuộc tấn công vào tầng ứng dụng. Hệ thống luôn cập nhật và có khả năng mở rộng cao để có thể ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật mới nhất gây hại cho website của bạn.

Made simple

Sử dụng và quản lý trực quan, cho phép việc thực hiện nhanh chóng chỉ với vài cú click chuột.

Pre-built

Đã tích hợp sẵn hơn 2.000 bộ quy tắc bảo mật ngay khi bạn kích hoạt dịch vụ.

Always updated

Luôn theo dõi, phân tích môi trường mạng và cập nhật cơ sở dữ liệu liên tục về các mối đe dọa mới nhất.

Fight application attacks

Chấm dứt nỗi lo về các lỗ hổng bảo mật hàng đầu OWASP

Khi tên miền được thêm vào nền tảng VNIS, ngay lập tức website của bạn được bảo vệ, chống lại các cuộc tấn công vào tầng ứng dụng, nhắm vào các lỗ hổng như Injection, SQL Injection, XSS, v.v.

Chấm dứt nỗi lo về các lỗ hổng bảo mật hàng đầu OWASP

Ever-scaling database

Cơ sở dữ liệu về các mối đe dọa bảo mật giúp xác định các lỗ hổng bảo mật mới

Đội ngũ bảo mật của VNIS gồm các chuyên gia an ninh mạng. Họ liên tục theo dõi mạng để xác định các mối đe dọa tiềm ẩn mới nhất. Các bộ quy tắc được quản lý, cập nhật liên tục để bảo vệ website của bạn an toàn trước các cuộc tấn công.

Cơ sở dữ liệu về các mối đe dọa bảo mật giúp xác định các lỗ hổng bảo mật mới

Comprehensive analytics

Xác định mọi yếu tố của các cuộc tấn công

Xác định nguồn, hình thức tấn công và lưu lượng truy cập thông qua bảng điều khiển. Cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tấn công giúp bạn bạn thực hiện thay đổi các bộ quy tắc phù hợp, đảm bảo website luôn an toàn.

Xác định mọi yếu tố của các cuộc tấn công

What the process looks like

What the process looks like