Tài Liệu Hỗ Trợ

Thư viện gồm các tài liệu liên quan đến dịch vụ đám mây

Web monitoring

Việc thu thập dữ liệu trên Internet để tăng hiệu suất website.
Tại sao RUM lại quan trọng (đối với các ứng dụng web hiện đại)?

Các doanh nghiệp thường tập trung đầu tư vào giải pháp synthetic monitoring (giám sát tổng hợp) trong cơ sở hạ tầng và đám mây lưu trữ của họ, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp này chỉ chiếm 26% độ trễ trong quá trình truy cập ứng dụng web của khách hàng.

Xem Thêm »

Tăng sức mạnh cho trang web của bạn

Lên lịch Demo